Nationaal Park Dwingelderveld

In Dwingeloo ligt een bijzonder natuurgebied, het Nationaal Park Dwingelderveld. In dit park staan ontwikkeling en beheer van de natuur centraal. Dit zorgt er voor dat bossen, heidevelden en vennen in topconditie blijven. Fiets- en wandelpaden, natuurpaden en ruiterroutes bieden u de gelegenheid om van de natuur te genieten en te ontdekken.

Wie in het Dwingelderveld is, kan genieten van veel verschillende landschappen. Het is een erg afwisselend gebied waar jaarlijks veel natuurgenieters en vakantiegangers op afkomen. Het gebied wordt doorkruist door vele wandel- en fietspaden, gemarkeerd en ongemarkeerd, verhard en onverhard. Daardoor kunt u in grote delen van het gebied komen.

In 1991 is het Dwingelderveld ingesteld als Nationaal Park. Het gebied is het grootste aanééngesloten natte heidegebied van het land. Dat was een van de belangrijkste redenen om het gebied aan te wijzen als Nationaal Park. In het gebied komen veel bedreigde planten- en diersoorten voor. De beheerders, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, proberen de omstandigheden voor deze soorten te verbeteren. Beheersmaatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn: plaggen, branden, begrazen, en het regelen van het waterpeil.

Zie ook de verhalen van Boswachter Adré Donker.

Het Nationaal Park Dwingelderveld omvat ruim 3700 hectare en ligt tussen Dwingeloo, Ruinen en Pesse.