Dwingelderveld : vogels kijken

Dwingelderveld: in het Dwingelderveld zijn diverse locaties ingericht waar je door kijkgaten naar vogels kunt kijken. Bij de Davidsplassen (aan de noordrand) is een vogelobservatiehut geplaatst. Van hieruit kunt u de plassen prima overzien. Er is een vaste verrekijker aanwezig.

Aan het fietspad (Commissaris Cramerpad) langs het Holtveen staat een vogelobservatiewand. Het Holtveen is een smal veengebied ontstaan in een slenk. Vanuit de kijkgaten kijkt men uit over de uitgegraven veenputten.

Ook elders kunt u naar vogels speuren, zoals vanaf de weg Lhee-Kraloo (Kraloërheide, Noordenveld).

Het IVN organiseert in het voorjaar vroege vogelexcursies waar u kunt genieten van het ochtendconcert en vogelgeluiden leert herkennen.

Vogels die kenmerkend zijn voor heidelandschappen nemen op het Dwingelderveld in aantal toe, terwijl deze soorten landelijk gezien juist achteruitgaan. Dat blijkt uit een studie waarin telgegevens van de afgelopen veertig jaar zijn gekoppeld aan het beheer van het Dwingelderveld en de ontwikkeling van de vegetatie. Het Nationaal Park Dwingelderveld is in ons land een van de gebieden waar broedvogels het best en langst zijn geïnventariseerd. Al sinds 1964 verzamelden meer dan honderd mensen er systematisch gegevens. In de afgelopen jaren zijn al deze gegevens gedigitaliseerd en voor verder onderzoek ontsloten. Vogelkundige Arend van Dijk van de vereniging SOVON Vogelonderzoek Nederland werkte de gegevens uit en legde de relatie tussen aantallen vogels en veranderingen in vegetatie en beheer. Voor meer…..

Ook bij uw vakantieverblijf zijn veel soorten vogels waarneembaar. Dit doordat de omgeving gunstig voor vogels is ingericht.